Železniční muzea v ČR

Národní technické muzeum Praha
V hlavní budově muzea se nachází 8 stálých expozic a okolo pět tisíc sbírkových exponátů. Expozice věnovaná historii dopravy je nejrozsáhlejší expozicí NTM. Na příznivce železniční dopravy zde čeká 13 železničních vozidel, z toho 8 parních lokomotiv.

Muzeum MHD Praha
V tramvajové vozovně v Praze-Střešovicích se nachází jedinečná sbírka tvořena až čtyřmi desítkami historických vozidel MHD doplněných o modely, fotografie, historické dokumenty, jízdenky a plánky. Návštevu muzea si mužete zpříjemnit i jízdou historickou tramvají.

Důlní expozice Chrustenická šachta
Ve stovkách metrů zpřístupněných chodeb je shromážděna řada unikátních exponátů připomínajících slavnou dobu hornictví a lomařství v této oblasti. Součástí prohlídky je i jízda důlním vlakem. Před vchodem do podzemí se nachází stála expozice o lomech Amerika a Mořina.

Muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu - Skanzen Solvayovy lomy
Muzeum je umístěné ve volné přírodě. Tvoří jej několik objektů bývalých provozních a technologických budov a rekonstruovaná úzkorozchodná lomová dráha. Ve zrušeném vápencovém lomu Paraple lze nalézt budovy se zbytky technologických zařízení.

Železniční muzeum Zlonice
V obci, které zasvětil obdivovatel železnice Antonín Dvořák svou první symfonii, se nachází muzeum zaměřené na průmyslové lokomotivy, nákladní vozy a zabezpečovací zařízení vyrobené do roku 1939. V něm lze vidět sbírku parních lokomotiv používaných v cukrovarském průmyslu.

Zubrnická museální železnice
Na nádraží v Zubrnicích se nachází malé železniční muzeum se stálou expozici věnovanou trati V.Březno - Verneřice - Úštěk, malá dopravní kancelář s dobovým vybavením, soubor historických drezin, kolejový jeřáb z roku 1877, výsypný vůz Talbot z roku 1931 a jiná kolejová vozidla.

Expozice pardubického spolku historie železniční dopravy
Spolek pečuje o dva motorové vozy řady M131.1 a přípojný vůz BDlm. V jeho sbírce je rovněž trolejbus Škoda 9 Tr HT26 čísla 353. Mezi další exponáty patří vlečný vůz B40, stavěcí kozlík (zařízení k obsluze návěstidel), označník zastávky MHD nebo vůz Tatra 111.

Muzeujní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky Hradec Králové
Stálá muzejní expozice sdělovací a zabezpečovací techniky v Hradci Králové složená z venkovní (návěstidla, kolejové brzdy, kompresorovna, zvonková návěst) a vnitřní části expozice (dopravní kancelář, společný vývoj prvků sdělovací a zabezpečovací techniky atd.).

Společnost železniční - výtopna Jaroměř
V blízkosti železniční stanice Jaroměř naleznete sto let starou rotundu původní výtopny parních lokomotiv, která poskytla přístřeší několika parním lokomotivám, elektrické akumulátorové lokomotivě Ringhoffer z roku 1916, autodrezíně a dalším exponátům, připomínajícím slavnou dobu páry.

Muzeum průmyslových železnic Mladějov
Hlavní expozice Muzea Průmyslových Železnic se nachází v Mladějově na Moravě, kde se do dnešních dnů zachovala asi 11 km dlouhá drážka o rozchodu 600 mm, která prochází překrásnou krajinou Svitavska. V muzeu se nachází přes 30 lokomotiv a několik desítek historických vozů.

Technické muzeum Brno
Technické muzeum v Brně se věnuje dokumentaci nejen historie, ale dle možností i současnosti městské dopravy. Kolekce historických vozidel městské dopravy je systematicky rozšiřována o představitele dosud provozovaných typů vozidel. Majetkem muzea jsou i další 4 expozice v okolí Brna.

Dopravní podnik Ostrava, depozitář historických vozidel
Dopravní podnik Ostrava a. s. vlastní a ve spolupráci s Kroužkem přátel městské hromadné dopravy udržuje v provozuschopném stavu malou kolekci historických tramvají, trolejbusů a autobusů. Nejstarším exponátem je tramvajový motorový vůz č. 25 z roku 1919.

Kontakt na muzeum

T: +420 313 537 700
E: cdmuzeum@cd.cz
E: nostalgie@gr.cd.cz

Otevírací doba

Vlakem do muzea

Odkud:
Kam:
Přes:
Datum:
Čas:
 

Víte, že...?

Nejstarší železnice na území ČR byla postavena už v roce 1827.